Atestato pakeitimas

Aplinkos ministerijos išduoti kvalifikacijos atestatai nepratęsiami, o keičiami į neterminuotus.
Iki STR 1.02.06:2012 įsigaliojimo dienos išduoti Aplinkos ministerijos atestatai ir teisės pripažinimo pažymos turi tokią pačią teisinę galią kaip šio Reglamento nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai ir galioja iki juose nurodytos datos.  Kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo pažymos keičiami į neterminuotus pasibaigus jų galiojimo terminui vadovaujantis šio Reglamento IV ir VI skyriuose nustatyta tvarka keičiant jų įrašus šio Reglamento nustatyta tvarka. Atestato pakeitimui taikomos tokios pat procedūros kaip ir naujo kvalifikacijos atestato gavimui. 

 

Atestato papildymas

Jei pageidaujate, kad būtų papildytas Jūsų neterminuotas kvalifikacijos atestatas, t.y. siekiate įgyti teisę eiti naujas vadovo pareigas bei vadovauti darbams naujose statinių grupėse, turite tenkinti tai veiklai nustatytus reikalavimus ir SPSC pateikti prašymą, atestavimo dokumentus ir profesinių žinių įvertinimo protokolą papildomai veiklai. Atestato papildymui taikomos tokios pat procedūros kaip ir naujo kvalifikacijos atestato gavimui.

 

Jei pageidaujate, kad jūsų kvalifikacijos atestatas, išduotas Aplinkos ministerijos, būtų papildytas teise eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, turite pakeisti kvalifikacijos atestatą į neterminuotą kvalifikacijos atestatą STR 1.02.06:2012 IV skyriuje nurodyta tvarka ir jį papildyti.

 

Kursų tvarkaraštis

 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai, siekiantiems pasikeisti atestatus numatomi 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai įvyks 2019-04-04 iki 2019-04-05 d.d. Mokymai skirti atestatams pratęsti. Mokymų trukmė 20 val. Registracija į mokymus bus baigta 2019-03-30 d.

 

 

Atestavimai

gallery/1_ico
gallery/2_ico
gallery/3_ico

Pildyti prašymą:

gallery/2_ico
gallery/2_ico
gallery/2_ico

Lietuvos Apsaugos Technologijų Specialistų Sąjunga (LATIS) – vienija specialistus, projektuojančius ir įrengiančius elektroninės apsaugos sistemas. Remdamasi inžinerine ir praktine sąjungos narių patirtimi, LATIS teikia saugos elektronikos instaliavimo įmonėms bei specialistams platesnę metodinę ir informacinę pagalbą, reikalingą kasdieninėje veikloje. Sąjungoje dirba aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslo laipsnius turintys inžinieriai, Lietuvos įmonių, dirbančių apsaugos sistemų srityje specialistai.

Pagrindinė prioritetinė sąjungos veikla – apsaugos sistemų instaliavimo srityje dirbančių įmonių personalo mokymas, kvalifikacinių kursų rengimo metu bei specialistų žinių tikrinimas kvalifikaciniam atestatui suteikti. Statybos inžinieriai, kurie dirba apsaugos signalizacijos (tarp jų - vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės sistemų ir perimetro apsaugos), gaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo, proceso valdymo ir automatizavimo sistemų srityse, noredami įgyti tinkamą kvalifikaciją, turetų kreiptis į LATIS. Čia veikia profesinių žinių patikrinimo komisija, kuri pagal atestavimo sritis rengia egzamino testus ir egzamino metu patikrina, įvertina statybos inžinierių profesines  žinias. Komisija taip pat rengia inžinierių kompetencijos ugdymo programas, pagal kurias organizuojami specialistų kvalifikacijos kėlimo kursai.
Šios srities specialistų yra nedaug, todel LATIS nuo 2003 m. kasmet ruošia naują kvalifikacijos kėlimo programą ir ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja kursus.  2007 m. buvo sukurta specialistų Vertinimo programa, padedanti nustatyti specialistų profesinių žinių bei praktinių igūdžių lygį,  įvertinti jų stipriąsias bei silpnąsias puses, suteikti rekomendacijas. Įvertinus profesines žinias yra išduodami pažymėjimai.
Sąjungoje savo darbuotojų žinių įvertinimą gali užsakyti įmonė, tačiau dėl įvertinimo specialistai gali kreiptis ir individualiai.

Statybos inžinieriai, norintys gauti vadovo kvalifikacijos atestatą, turi pateikti:

Aplinkos ministerijai adresuotą prašymą išduoti profesinių žinių įvertinimo atestatą, kuriame būtų nurodytos pageidaujamos pareigos;
Prie prašymo taip pat turi būti pridėta:

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kt.) kopija, notariškai patvirtinta diplomo kopija, stažo dokumentai (lietuvių kalba), gyvenimo aprašymas, per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta veikla, sąrašas, o taip pat atestavimo išlaidų apmokejimą patvirtinantis dokumentas.

 

 

 

gallery/2_ico
gallery/2_ico

Profesinių žinių patikrinimo įkainiai.

Registracija baigiama likus 5 darbo dienoms iki kursų pradžios. LATIS pasilieka teisę keiti datas, jeigu nesusirenka minimalus klausytojų skaičius. Registracija vykdoma elektroniniu paštu: info@latis.lt

gallery/2_ico
gallery/2_ico