Savanoriška visuomeninė organizacija

gallery/1_ico

Apie LATIS

LATIS - Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga - yra specialistų, projektuojančių ir įrengiančių elektronines apsaugos sistemas, savanoriška visuomeninė organizacija.

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga yra dar visai jauna organizacija.
Šalia specialistų mokymo bei atestavimo ima ryškėti naujos LATIS veiklos gairės. Remdamiesi inžinerine ir praktine Sąjungos narių patirtimi, LATIS pradėjo saugos elektronikos instaliavimo įmonėms teikti platesnę metodinę ir informacinę pagalbą.

Sąjungos specialistai padeda parengti ir įregistruoti statybos taisykles, konsultuoja įmones, kaip parengti ir kokia forma pateikti dokumentų, reikalingų įmonės atestavimui, paketą, informuoja apie pakeitimus norminiuose dokumentuose.

 

Kokie svarbiausi LATIS uždaviniai?

 • rinkti, sisteminti ir platinti informaciją apie naujausius pasiekimus saugos priemonių srityje bei organizuoti informacijos keitimosi taro LATIS narių sistemą;
 • organizuoti įvairaus pobūdžio mokymo veiklą;
 • rengti seminarus, parodas, konkursus, keliančius saugos specialistų kvalifikacijos lygį;
 • kartu su valstybės institucijomis atestuoti apsaugos specialistus;
 • rengti metodinę ir informacinę literatūrą, reikalingą apsaugos specialistų kasdieninėje veikloje;
 • kurti prielaidas mokslinei tiriamajai veiklai saugos srityje;
 • teikti pasiūlymus valstybiniams valdymo organams turto apsaugos klausimais.

 

Kaip įstoti į LATIS?

LATIS nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, kuriems yra sukakę 18 metų ir kurie dirba elektroninių apsaugos sistemų projektavimo ir įrengimo srityje.
Asmuo, pageidaujantis tapti LATIS nariu turi pateikti Sąjungos administracijai:

 • prašymą priimti į LATIS narius;
 • anketą;
 • mokslo baigimo diplomo kopiją;
 • darbinės veiklos aprašymą;
 • nuotrauką;
 • profesinių žinių patikrinimo atestatą (jeigu turi).

 

Kokie mokesčiai mokami?

Stojimo mokestis - 10 EUR, metinis mokestis - 60 EUR.