Įstatymai

 

  • Statybos įstatymas. 1996 m įstatymo redakcija (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymas/I-1240/1996-03-19/Įsigalioja nuo 1996-09-01/Valstybės žinios'1996 Nr.32-788, 1997 Nr.65-1551, 2000 Nr.78-2360, 2001 Nr.101-3597 - Nauja redakcija nuo 2002.07.01; Valstybės žinios 2002 Nr.73-3093, Nr.124-5625, 2003 Nr.104-4649, 123-5592, 2004 Nr.73-2545, 2005 Nr.43-1355, 2005 Nr.143-5175, 2006 Nr.116-4402, 2007 Nr.4-161, 2007 Nr.55-2127, 2009 Nr.117-4993, 2009 Nr.144-6352); Valstybės žinios 2010 Nr. 84-4401 - Nauja redakcija nuo 2009-12-05; Valstybės žinios 2010 Nr.101-3597 - Nauja redakcija nuo 2010-10-01; Valstybės žinios 2011 Nr.62-2937; 2011 Nr.72-3476, 2011 Nr.78-3802, 2011 Nr.91-4321 - Nauja redakcija nuo 2011-07-19; (Aktuali redakcija nuo 2011-12-01).

  • Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikoje statomų statinių esminius reikalavimus, šių statinių tyrimo, projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, atidavimo naudoti, naudojimo ir nugriovimo tvarką, juridinių ir fizinių asmenų, dalyvaujančių statybos procese, santykius ir valstybės valdžios institucijų veiklos principus šioje srityje.4

 

Statybos techniniai reglamentai

 

(Aplinkos ministerija/Įsakymas/1034/2011-12-28/ Valstybės žinios'2012 Nr.3-77; pakeitimas: 2012 Nr.15-675; pakeitimas: 2012 Nr.97-4969; pakeitimas: 2012 Nr.145-7474; pakeitimas: 2014 Nr.D1-73; pakeitimas: 2015 Nr.D1-379).

 

(Aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-813/2010-09-27/Įsigalioja nuo 2010-10-01/
Valstybės žinios'
2010 Nr.115-5904; pakeitimas: 2011 Nr.D1-551; pakeitimas: 2013-12-22 Nr.D1-944).

 

(Aplinkos ministerija/Įsakymas/289/2003-06-11/Įsigalioja nuo 2003-06-11/
Valstybės žinios '
2003 Nr.58-2611; pakeitimas: 2008 Nr.D1-547; pakeitimas: 2009 Nr.D1-120).

 

(Aplinkos ministerija/Įsakymas/211/2002-04-30/Įsigalioja nuo 2002-06-01/
Valstybės žinios'
2002 Nr.54-2150;  pakeitimas: 2002 Nr.469; pakeitimas: 2003 Nr.126; pakeitimas: 2004 D1-387; pakeitimas: 2005 Nr.D1-371; pakeitimas: 2005 Nr.D1-408; pakeitimas: 2007 Nr.D1-452; pakeitimas: 2008 Nr.D1-566; pakeitimas: 2010 Nr.D1-2; pakeitimas: 2011 Nr.D1-78; pakeitimas: 2011 Nr.D1-402; pakeitimas: 2011 D1-687; pakeitimas 2012 Nr.96-4930; pakeitimas: 2012 Nr.145-7472).

 

(Aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-808/2010-09-27/Įsigalioja nuo 2010-10-01/
Valstybės žinios'
2010 Nr. 115-5902; pakeitimas: 2010 D1-1047; pakeitimas: 2012 Nr.96-4933).

 

  • Visų Lietuvoje galiojančių statybos reglamentų sąrašą galima rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

 

Kiti

 

Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-29  (2012-01-12)  "Dėl statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisinių žinių egzaminų programų tvirtinimo". Teisinių žinių programa

 

 

 

 

gallery/3_ico

Teisės aktai